Turystyka

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Turystyka

Drukuj
Kraina Doliny Liwca (galeria: 1)

Szanowni Państwo,

     Pragnę zaprosić wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego Powiatu - miejsca o bogatej przeszłości i tradycji, miejsca z wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i unikalnymi obiektami architektonicznymi.

     Miłośników historii zainteresują zapewne urokliwe dwory, pałace, świątynie, ciekawe legendy i opowieści o wybitnych postaciach oraz ważnych wydarzeniach historycznych.

      Powiat Węgrowski słynie z przepięknych krajobrazów, licznych kompleksów wodnych i leśnych, dlatego to idealne miejsce do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Szczególnie zapraszam Państwa na szlaki rowerowe, wędrówki piesze oraz spływy kajakowe.

      Jestem przekonana, że każdy, kto trafi do naszego Powiatu, znajdzie w nim miejsce dla siebie. Bliskość przyrody i magia historycznych miejsc z pewnością Państwa oczarują.

Do zobaczenia w "Krainie doliny Liwca"

 

Ewa Besztak

Starosta Węgrowski

 

POWIAT WĘGROWSKI - KRAINA DOLINY LIWCA

Na wschodzie województwa mazowieckiego, w Obniżeniu Węgrowskim, w odległości około 80 km od Warszawy rozciąga się piękna kraina - Powiat Węgrowski.

Na obszarze prawie 122 tysięcy hektarów żyje około 68 tysięcy mieszkańców. W jego skład wcho­dzi 9 gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Ło­chów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Węgrów i Wierzbno

Dzięki licznym kompleksom leśnym i wodnym a także szlakom rowerowym docierającym do najważniejszy atrakcji turystycznych Powiatu, to wymarzone miejsce na aktywny wypoczynek.

ZABYTKI

Stolicą powiatu jest Węgrów, miasto które kusi turystów wieloma świetnie zachowanymi zabytkami. Mowa o zdobiącej Rynek Mariacki barokowej Bazylice Mniejszej, w zakrystii której znajduje się słynne Zwierciadło Twardowskiego. Według legendy mag wywołał z jego pomocą ducha Barbary Radziwiłłówny, a cesarz Napoleon zobaczył w nim przyszłą klęskę swojej armii w Rosji. Wnętrze kościoła zdobią unikalne freski Michała Anioła Palloniego. Na rynku znajduje się również: tzw. Dom Gdański w którym od XVIII w. (a może nawet wcześniej) miała funkcjonować faktoria handlowa kupców z Gdańska kontrolujących handel zbożem i bydłem. Obecnie jest siedzibą biblioteki miejskiej z Izbą Regionalną, w której znajdują się zbiory sztuki ludowej. Na uwagę zasługuje Zespół poreformacki przy ul. Kościuszki pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Znajdują się w nim liczne dzieła sztuki, t.j. feski Michała Anioła Palloniego; wybitne przedstawienie w ołtarzu głównym sceny ukrzyżowania dłuta Andreasa Schlutera, a także unikatowe podziemia z wyjątkowo zachowanymi ciałami możnych i arystokracji z XVIII i XIX w. W północnej części miasta odnajdziemy modrzewiowy Kościółek Protestancki wzniesiony w latach 1836-1841 w stylu klasycystycznym dla reaktywowanej parafii luterańskiej w Węgrowie. Zastąpił stary drewniany kościół ewangelicki z XVII wieku (jak głosi legenda wybudowany w ciągu jednej nocy).

Rzesze turystów corocznie przyciąga Zamek zbrojownia w Liwie z bogatymi zbiorami i historią o Żółtej Damie nawiedzającej nocą zamkowe mury. Na zamku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne (koncerty, wystawy, imprezy plenerowe) o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie, profesor Marek Kwiatkowski wspólnie z małżonką stworzył Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej. Turyści mogą tu zobaczyć odrestaurowane wnętrza  dworskie i kilkanaście innych obiektów architektury drewnianej z przełomu XVIII i XIX w.

Zwiedzając Powiat Węgrowski warto zobaczyć także późnobarokowy dwór drewniany w Paplinie, którego fasadę zdobi falisty szczyt charakterystyczny dla barokowych dworów ziemiańskich z poł. XVIII wieku.

Zębata biała wieża i smukle wieżyczki górujące nad kompleksem parkowym to znak rozpoznawczy Pałacu Radziwiłłów w Starejwsi. Radziwiłłowie w pocz. XVII  w. postawili okazały pałac z wieżą zegarową, który książę Radziwiłł rozbudował i upiększył. W 1650 r. gościł w nim króla Jana Kazimierza. Neogotycki pałac przebudowany z barokowego około 1840 roku stanowi obecnie własność Narodowego Banku Polskiego.

W 1904 roku przez Helenę Paderwską (żonę Ignacego Paderewskiego) został wybudowany Pałacyk w Julinie, z charakterystyczną wieżą zwieńczoną stożkowym hełmem. Obecnie otacza go z zatartym układem alei park krajobrazowy.

Na terenie gminy Łochów znajduje się Pałac w Łochowie. Pierwszy drewniany dwór  zbudowany był w poł. XVIII wieku. Następnie na jego miejscu powstał murowany dwór klasycystyczny. Na dzisiejszy wygląd dworu łochowskiego ogromny wpływ miały trendy kilku epok. Obecnie mieści się tu hotel, który stał się swoistą wizytówką regionu.

PRZYRODA

Walory turystyczne Powiatu Węgrowskiego to także piękno przyrody, walory krajobrazowe Doliny Liwca i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Powiatu wyznaczono pięć rezerwatów przyrody, wykształconych na zalewowej dolinie Bugu. Krajobrazową wizytówką regionu jest także Sowia Góra – morenowe wzgórze znajdujące się pomiędzy wioskami Jarnice i Pierzchały, górujące nad piękną doliną Liwca. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie u podnóża wzniesienia grodziska sprzed kilku tysięcy lat.

REKREACJA

Atrakcją regionu są spływy kajakowe, które można rozpocząć w Wyszkowie nad Liwcem przy moście lub dawnym młynie (spływ daje możliwość obejrzenia z zupełnie innej perspektywy Zamku w Liwie czy Pałacu w Starejwsi). Przez teren Powiatu Węgrowskiego prowadzą też szlaki rowerowe: Żółty „Doliną Liwca”, Niebieski „Nadbużańki”, Zielony „Rezerwat Moczydło” czy Szlak Bocianich Gniazd. Znakomity  miejscem do wypoczynku jest Zalew w Węgrowie, na którym znajduje się kąpielisko z wypożyczalną sprzętu wodnego, plaża i plac zabaw dla dzieci.

W Powiecie Węgrowskim istnieje baza hotelowa i noclegowa oraz gospodarstwa agroturystyczne o których informacje można znaleźć na stronie internetowej powiatu: www.powiatwegrowski.pl

 

PRZYJEDŹ – ZOBACZ – WYPOCZNIJ

POWIAT WĘGROWSKI ZAPRASZA

 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

ul. Przemysłowa 5

07-100 Węgrów

www.powiatwegrowski.pl

promocja@powiatwegrowski.pl

tel.  25 792 26 17,  25 740 92 00

 

WĘGRÓW ADMINISTRATIVE DISTRICT – THE LAND OF THE LIWIEC RIVER VALLEY

Węgrów Administrative District is situated in the east part of Mazovian Province, about  80 km from Warsaw, the capital of Poland, in the area called Węgrów Depression. The beauty of the land enchants both inhabitants and visitors to the region.

The surface of almost 122 000 square kilometres is occupied by approximately 68 thousands
residents of nine communes: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Węgrów and Wierzbno.

Numerous forest and water complexes as well as cycling routes reaching the most interesting attractions of the District make the land an ideal place for active rest and relaxation.

MONUMENTS

Węgrów is the capital of the Administrative District and it tempts tourists with a lot of well-maintained monuments. The most impressive one is the Baroque Minor Basilica, situated in St. Mary`s Marketplace, with its legendary Mirror of Twardowski which can be be seen in the sacristy. According to the legend the mirror had served Master Twardowski, a famous magician, to evoke the spirit of the queen Barbara Radziwiłł. What is more, the Emperor Napoleon had seen his future defeat in Russia in it. The interior of the church is decorated with unique frescos by Michael Angelo Palloni. In the middle of the town you can also find  the 18th century Gdański House which was in the past an old trading-post of the merchants from Gdańsk City who controlled the trade of corn and cattle. Nowadays the building serves as the Town Public Library as well as the Regional Chamber of folk art. A visitor to Węgrów must not miss St.Peter`s from Alcantara and St. Anthony`s from Padua Church and the Monastery of the Order of Reformati  in Kościuszki Street. The complex houses numerous works of art such as Michael Angelo Palloni`s frescos, a spectacular crucifixion sculpture of Jesus by Andreas Schluter or the unique vaults containing the 18th and the 19th century mummies of the nobles and aristocracy. In the north part of the town you can see a Protestant Church built in 1840 in the Classicistic style to serve Węgrów Lutheran parish community. It replaced the old 17th century wooden one which was supposed to have been built within one night.

Masses of tourists are attracted by the Castle and the Museum of Arms and Armour in Liw village every year. Both the rich collection of the museum and the legend of the Lady in Yellow wondering about on the walls of the castle at night influence imagination of the visitors. A lot of national and international cultural events such as concerts, exhibitions, meetings and other open-air events take place there.

Professor Marek Kwiatkowski, the director of Warsaw Łazienki Park, and his wife created the Museum of Wooden Architecture of Siedlce Region in Sucha village. Tourists can see renovated manor houses` interiors and several other architectural wooden objects dated from the 18th and 19th centuries in the area.

Visitors to Węgrów Administrative District are recommended to see the late Baroque larch wooden manor-house in Paplin village. Its façade is decorated by a wavy gable, which is a characteristic detail of the 18th century gentry`s Baroque mansions. The prospective king Stanislaw August Poniatowski  spent some time there.

The battlemented tower walls seen from afar are a recognisable feature of the Palace of Radziwiłł Family in Starawieś village. The building is  surrounded by a nice park. The Radziwiłłs built a splendid palace with a clock tower in the 17th century. Prince Radziwiłł extended and decorated it in a rich way. The Polish king Jan Kazimierz was a guest of the Palace in 1650. The Baroque residence was rebuilt into a Neo-Gothic one in 1840. National Bank of Poland is the owner of the Palace nowadays.

Helena Paderewska, the wife of an eminent Polish musician and politician Ignacy Jan Paderewski, built a small Palace in Julin village in 1904. Its distinctive tower is topped by a rare cone-shaped helmet. A picturesque park with its vague lane system is encompassing the Palace today.

Łochów Commune can be proud of the Palace in Łochów. The first wooden manor-house was built here in the 18th century. Next, a new Classicistic mansion was constructed in the same place and then trends of several following époques started to influence the Palace`s present appearance. The Palace together with its surrounding objects is a hotel complex and is regarded to be the landmark of the town now.

NATURE

Touristic qualities of Węgrów Administrative District include the beauty of the Liwiec River Valley and  the Bug River Landscape Park with its five nature sanctuaries. The spectacular place of the region is Sowia Góra Hill – a moraine high ground in the Liwiec River Valley located between Jarnice and Pierzchały villages. According to archaeologists there was a powerful city at the foot of the hill several thousand years ago.  

RECREACTION

The great attraction of the region is kayaking along the Liwiec River. You can start your activity in Wyszków upon the Liwiec at the bridge or an old mill. The canoeing rally gives the opportunity to see the Castle in Liw and The Palace of Radziwiłł Family in Starawieś from a different perspective.

Węgrów Administrative District is also full of cycling routes such as: Yellow – along the Liwiec River Valley; Blue – along the Bug River Valley; Green – Moczydło Sanctuary or Stork Nest Route. A fine place of relaxation is Zalew artificial lake in Węgrów where you can sunbathe on the beach, swim, play in the children`s playground or rest on water using special equipment devices such as water bicycles.

Visitors to Węgrów Administrative District are provided with hotel or farm accommodation facilities about which you can be informed by the region website : www.powiatwegrowski.pl

COME – SEE – RELAX

WĘGRÓW ADMINISTRATIVE DISTRICT WELCOME

 

LANDKREIS WĘGRÓW - DAS LAND DES TANDKREIS WĘGRÓW

Im Osten  der Woiwodschaft Masovien, in der Senke von Węgrów, ca. 80Km von Warschau entfernt, breitet sich ein schönes Land – der Landkreis Węgrów.

Im Gebiet von 122 000 Ha leben ungefähr 68 000 Einwohner.  Dazu gehören 9 Gemeinden: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Węgrów i Wierzbno.

Dank vieler Wald- und Wasserkomplexe und auch Fahrradwege, auf denen die wichtigsten Touristenattraktionen  zu erreichen sind, ist der Landkreis Węgrów ein Traumort, um eine aktive Erholung zu machen.

Sehenswürdigkeiten

Die Hauptstadt des Landkreises ist Węgrów, eine Stadt, die Touristen mit ihren vielen gut behaltenen Sehenswürdigkeiten lockt. Hier ist die Rede von  der Basilica minor(„kleinere Basilika“) im Barockstil. Sie befindet sich auf dem Marienmarkt( Rynek Mariacki). In der Sakristei der Basilika kann man den berühmten  Spiegel von Twardowski  bewundern. Nach einer Legende wurde der Geist von Barbara Radziwiłłówna von dem  Zauberer Twardowski mit der Hilfe dieses Spiegels beschworen. Und der Kaiser Napoleon sollte in dem Spiegel seine zukünftige Niederlage in  Russland sehen. Das Kircheninnere wurde von den einzigartigen Freskogemälden Michelangelo Palloniis verziert. Auf dem Marienmarkt gib es auch  Danziger Haus, in dem es die Faktorei  von Kaufleuten aus Danzig seit dem 18Jh. (vielleicht auch früher) gab. Die Danziger Kaufleute sollten den Handel mit dem Vieh und Getreide kontrollieren. Heute befindet sich in dem Gebäude die Stadtbibliothek, mit einer  Kammer, wo die Sammlungen der Volkskunst zu bewundern sind. Sehenswert ist auch ein Komplex nach der Reformatenzeit, das sich mit der Peters-und Antoniuskirche   in der Kościuszki-Strasse  befindet. Dort gibt es viele Kunstwerke, unter anderem Freskogemälden von Michelangelo Palloni, hervorragende  Darstellung der Kreuzungsszene von Andreas Schluter und auch einzigartige Kellergeschosse mit sehr gut mumifizierten Leichen von Reichen und Hochadligen aus dem 18. und 19. Jh.  Im nördlichen Teil der Stadt  kann man eine Protestantische Kirche aus Lärchenholz finden, die ungefähr 1840 im Stil des Klassizismus  gebaut wurde, um die Lutheranerpfarrgemeinde zu reaktivieren. Diese Kirche( wie eine Legende sagt, innerhalb von einer Nacht gebaut) nahm den Platz der alten evangelischen Holzkirche aus dem 17Jh.

Jedes Jahr ziehen viele Touristen in das Schloss und das Zeughaus in Liw, das viele Sammlungen besitzt. Interessant für alle Touristen ist auch die Legende über die gelbe Dame, deren Geist  das Schloss jede Nacht betritt.  Auf dem Schlossgelände findet  viele Kulturveranstaltungen (Konzerte, Ausstellungen, Unternehmungen unter freiem Himmel) statt, die ganz Polen, aber auch die ganze Welt mit seiner Tragweite erfassen.

Der Direktor  vom Łazienki-Park in Warschau- der Professor Marek Kwiatkowski bildete mit seiner Frau ein Museum der Holzarchitektur  auf dem Gebiet Siedlce in Sucha.  Touristen können dort wiederhergestellte Innenräume eines Gutshofes und viele andere Objekte der Holzarchitektur aus dem 18. und 19.Jh. sehen.

Wenn man den Landkreis besichtigt, sollte man auch eine Lärchenkirche aus Spätbarock in Paplin sehen. Die Fassade wird mit einem Wellengiebel  verschönt, die charakteristisch für Herrenhöfe in der Hälfte des 18. Jhs. war. In diesem Herrenhof hielt  sich zB.  der zukünftige König Stanislaus II. August Poniatowski auf.

Ein weißer runder Wehrturm  und kleine schmale Türme über eine Parkanlage ist charakteristisch für das Radziwiłł Schloss in Starawieś. Die Radziwiłłs ließen ein prachtvolles Schloss mit einem Uhrturm  im 17Jh. bauen, das im Auftrag von Radziwiłł ausgebaut und verschönt wurde. 1660 war der König Johan II. Kasimir zu Gast bei Radziwiłł.  Das Schloss, zuerst im Barockstil, wurde 1840  in den neogotischen Stil ausgebaut  und ist gerade im Besitz von der polnischen Nationalbank.

1904 wurde im Auftrag von Helena Paderewska(Jan Paderewskis Ehefrau) ein kleines Schloss mit einem charakteristischen Turmhelm in Form  eines Kegels in Julin gebaut. Heute befindet sich um das Schloss herum ein Landschaftsschutzpark mit verwischtem Netz von seinen Alleen.

Auf dem Gebiet von der Gemeinde Łochów befindet sich ein Schloss. Dieser erste Gutshof aus Holz wurde in der ersten Hälfte des 18. Jhs. gebaut. Danach entstand ein Ziegelhof der Architektur  des Klassizismus. Einen großen Einfluss auf sein Aussehen von heute hatten Trends von vielen Epochen. Zurzeit befindet sich in dem Schloss ein Hotel, das zu einem Zeichen der Region wurde.

Natur

 Ein touristischer Vorteil des Landkreises Węgrów ist  auch  die Schönheit des Liwiec-Tals und des Naturschutzparks vom Fluss Bug.  Im  Landkreis Węgrów wurden 5 Naturschutzgebiete bestimmt, die im Überschwemmungstal des Flusses Bug entstanden. Ein Naturzeichen der Region  ist Sowia Góra- ein Moränenhügel, der zwischen zwei Dörfern Jarnice und Pierzchały gelegen ist. Archäologische Untersuchungen haben bewiesen, dass eine Burg am Fuße des Hügels  einige Tausend Jahre zurück existierte.

Erholung

Eine Attraktion der Region sind auch Kanufahrten, die man in Wyszków am Liwiec an der Brücke oder an der alten Mühle  beginnen kann. Eine Kanufahrt gibt den Touristen eine Möglichkeit, das Schloss in Liw oder das Schloss in Starawieś aus ganz anderer Perspektive zu betrachten. Durch das Gebiet des Landkreises Węgrów führen auch  Fahrradwege: „ein Gelber“, „Durch das Liwiec Tal“, „ein Blauer“, „ein Weg am Bug“, „ein Grüner“, „ ein Naturschutzgebiet Moczydło“ und  „entlang dem Weg von Storchnesten“. Der Stausee in Węgrów ist ein idealer Erholungsort, wo es ein Freibad mit einem Verleih von Wasserausrüstungen, einen Strand  und Spielplatz gibt.

Im Landkreis Węgrów gibt es eine Hotelbasis, Übernachtungsmöglichkeiten und Ferienbauernhöfe. Informationen darüber sind auf der Internetseite: www.powiatwegrowski.pl zu finden.

 

Komme- Schau mal- Erhole dich

Das Landkreis Węgrów lädt alle herzlich ein

 

Краина долины Ливца

На востоке мазовецкого воеводства, в Венгровском понижении, в 80-и километрах от Варшавы расположен чудесный район – Венгровский округ.

На территории почти 122 тысяч гектаров живёт около 68 тысяч жителей. Венгровский округ состоит из 9 гмин, это: Грембкув,Корытница, Лив, Лохув, Медзна, Садовнэ, Сточек,Венгров, и Вежбно.

Благодаря многим лесным и водным комплексам, а также велосипедным маршрутам, ведущим к туристическим атракционам – это красивое место для активного отдыха.                                       

Памятники архитектуры

Столицей округа является Венгров – город, который привлекает туристов многими, хорошо сохраненными памятниками старины. На Мариацком рынке находится барочная Малая базилика, а в её ризнице известное зеркало Твардовского. Легенда гласит,что с помощью зеркала Твардовский вызвал духа Барбары Радзивилловны, а Наполеон увидел в нём будущее поражение своей армии в Росии. Интерьер костёла украшают уникальные фрески Микеланджело Паллонего. На Рыночной площади находится также так называемый Дом Гданьски, в котором  с ХVIII века действовала резиденция купцов из Гданьска, наблюдающих заторговлей зерном и скотом. Сегодня в этом здании помещается городская библиотека и Региональная изба с коллекцией народных промыслов. Заслуживает внимания и сакральный Пореформацкий ансамбль на улице Костюшки с костёлом Св. Антония из Падуи и Св. Петра из Алькантары.В нём много произведений искусства, между прочим фрески Микеланджело Паллонего, в главном алтаре сцена распятия Христа работы Андреаса Шлютера, а также подземелья, где покоятся знаменитые аристократы XVIII и XIX вв. В северной части города можно посетить лиственный Евангелический собор, построен около 1840 года в стиле классицизма для общины протестантов в Венгрове, на месте старого деревянного, который построили в XVII веке за одну ночь.

Каждый год привлекает толпы туристов Замок-оружейная палата в Ливе с богатой коллекцией и с историей о Жёлтой даме, которая ночью навещает замок. Там происходят культурные мероприятия: концерты, выставки общепольского и международного значения.

Директор Королевских Лазенок в Варшаве, профессор Марек Квятковски вместе со своей супругой создал Музей деревянного зодчества седлецкого региона в местности Суха. Туристы могут здесь посмотреть отреставрированные интерьеры усадьбы и другие объекты деревянной архитектуры конца XVIII и начала XIX веков.

Побывая в Венгровском округе, стоит также посетить лиственную усадьбу в Паплине в стиле позднего барокко. В этой усадьбе задержался будущий король Станислав Аугуст Понятовский.

Зубчатая белая башня и башенки, которые возвышаются над парковым комплексом это характерная черта Дворца Радзивиллов в Старейвси. Радзивиллы в начале XVII века построили шикарный дворец с часовой башней. В 1650 г. князь Радзивилл принимал в нём короля Яна Казимира. В 1840 году барочный дворец был перестроен в неоготическом стиле и сегодня принадлежит Национальному польскому банку.

В 1904 году жена Игнатия Яна Падеревского, Хэлена Падеревская основала небольшой Дворец в Юлине с характерной башней. Сейчас окружает его пейзажный парк, с незаметными уже аллеями.

На территории гмины Лохув есть Дворец в городе Лохув. Первая деревянная усадьба была построена в середине XVIII века, потом на этом месте была создана кирпичная классицистическая. На нынешний облик усадьбы повлияло несколько эпох. Теперь во дворце действует гостиница,которая стала визиткой региона.

Природа

Туристические достоинства Венгровского округа это конечно и красивая природа Долины Ливца и Надбужанского пейзажного парка. На этой территории возникло пять заповедников. Ландшафтной визиткой региона является также Совя Гура – моренный холм, находящийся между деревнями Ярнице и Пежхалы, возвышающийся над живописной долиной Ливца. Археологические исследования доказали, что у подножия холма несколько тысяч лет тому назад существовал посёлок.

Отдых

Атракционом района являются байдарочные походы, начинающиеся обычно в Вышкове на Ливце около моста или бывшей мельницы ( во время похода можно посмотреть Замок в Ливе и Дворец в Старейвси ). По территории Венгровского округа проходят велосипедные маршруты: жёлтый «Долиной Ливца», синий «Надбужански», зелёный «Заповедник Мочидло» и Маршрут Гнёзд Аистов. Великолепное место отдыха это водохранилище в Венгрове – Залив, где есть место для купания, прокат водного снаряжения, пляж и игровая площадка для детей.

В Венгровском округе есть возможность остановиться в гостиницах и агрохозяйствах, а информацию об этом можно найти на нашем сайте: www.powiatwegrowski.pl

 

Приезжайте – Посещайте – Отдыхайте

Приглашаем!

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.