I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego

powiatwegrowski.pl - Strona główna

I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego

Drukuj
Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk otwiera I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego (galeria: 1)

14 września 2016 r. odbył się I Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego. Wydarzenie to zgromadziło w Węgrowskim Ośrodku Kultury radnych miejskich, gminnych i powiatowych, przedstawicieli instytucji kulturalnych, branży turystycznej, twórców artystycznych, służb mundurowych, lokalnej gastronomii a także mediów. Na kongres przybyli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, prof. Franciszek Midura, dr Aleksy Chmiel, dr Jan Paweł Piotrowski, ks. Prałat Leszek Gardziński, ks. Romuald Kosk; Ks. Wiesław Niemyjski, przedstawiciele PTTK, LOT Wielki Gościniec Litewski, burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Węgrowskiego.

Uroczystego otwarcia Kongresu, poprzedzonego projekcją filmu „Powiat Węgrowski” dokonał Starosta Węgrowski Krzysztof  Fedorczyk. Starosta poprosił, aby minutą ciszy uczcić pamięć tych, którzy przyczynili się do rozwoju turystyki w powiecie: Ś.P. Janinę Toczyłowską, Ś.P. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, Ś.P. prof. Mariusza Karpowicza i Ś. P. prof. Marka Kwiatkowskiego. Witając wszystkich  Starosta dziękował za ich obecność i chęć wspólnej pracy na rzecz rozwoju turystyki. Następnie słowa do zebranych skierowała Pani Senator Maria Koc, gratulując władzom powiatu tak cennej inicjatywy a także podkreślając walory kulturowe i turystyczne naszego regionu. Głównym prelegentem Węgrowskiego Kongresu Turystycznego był prof. Franciszek Midura, który wygłosił referat wprowadzający. „Turystyka jest dziedziną, która generuje wzrost gospodarczy, angażując wiele sektorów i dziedzin gospodarki przez co staje się „kołem zamachowym” rozwoju lokalnego” – mówił profesor.

Wicestarosta Halina Ulińska, pomysłodawca Kongresu podkreślała, odwołując się do Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020, że należy budować spójną ofertę turystyczną i kulturową powiatu węgrowskiego. „Kluczowym działaniem powinna być rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki, np. szlaki piesze, rowerowe, punkty widokowe, wystawy i galerie twórczości lokalnej a także wspieranie działań służących powstaniu i rozbudowie bazy gastronomicznej i noclegowej” – mówiła Wicestarosta

Kongres był okazją do wręczenia podziękowań tym, którzy przyczyniają się do rozwoju i promocji turystyki w powiecie. Otrzymali je: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc; Prof. dr Franciszek Midura, Krzysztof Wyszogrodzki Burmistrz Węgrowa, Jadwiga Giers,  Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Roman Postek, Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Ks. prałat Leszek Gardziński, Ks. dr Romuald Kosk, Bogusław Szymański Wójt Gminy Liw, Dorota Rogalska, Prezes Stowarzyszenia „Liwianka”, Małgorzata Pepłowska, tkactwo, Bożena i Henryk Sopyła, Sylwester Rowicki, gospodarstwo agroturystyczne,  Anna Kuncewicz, Wioska Indiańska „Fort Hantajo”, Bogdan Doliński Wójt Gminy Grębków, Ewa Szadyn, stadnina koni „Konik Polny”, Bogdan Grodzki, Anna Młodożeniec-Grabowska –Dwór w Proszewie, Jolanta Karczewska – Kustosz Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego, Jadwiga Bim i Beata Polkowska – Stowarzyszenie „Grębkowianie”, Katarzyna Baurska stadnina koni, gospodarstwo agroturystyczne, Wioletta Krupa agroturystyka, stadnina koni, HannaKelleher - Wójt Gminy Wierzbno, Barbara Kuligowska-Roman  - gospodarstwo agroturystyczne „Bania”,  Maria Skarżyńska – rękodzieło, Ewa Szczęśniak – rękodzieło, Stanisław Komudziński Wójt Gminy Korytnica, Grzegorz Żmuda „Przystań Liwiec”, Anna i Tomasz Górscy Stajna Gral, Janusz Rutkowski Wójt Gminy Miedzna, Halina i Szczepan Pyrak wyroby artystyczne z drewna, Weronika Sawicka hafciarstwo, Małgorzata Chrzanowska hafciarstwo, Ewa Dziewulska i Marianna Wysocka rzeźba w drewnie, Wiesław Gmiter hafciarstwo, Waldemar Cyran Wójt Gminy Sadowne, Piotr Olkowski „Przy lesie” agroturystyka, Krystyna Podgórska agroturystyka, Ewa Wojtoń agroturystyka, Alicja Niewada „Kraina Koni”, Konrad Urban agroturystyka i stadnina koni, Emil Filipiak Prezes Klubu Sportowego „WICHER” Sadowne; Mieczysław Wójcik Wójt Gminy Stoczek, Martyna Częścik z Żulina, Stanisława Góral z Żulina, Irena i Danuta Zawadzkie z Żulina, Robert Gołaszewski Burmistrz Łochowa, Kapela Łochowska, Zespół „Gwizdalanki”, Zespół „Łochowianie”, Mariusz Denis agroturystyka, Andrzej Gałązka agroturystyka, Agnieszka i Wojciech Idzi agroturystyka, Justyna Gołębiewska i Elżbieta Kozioł agroturystyka, Krystyna Sobolewska agroturystyka, Danuta Grodzka-Wojdyna – właścicielka Galerii Zambrzyniec, dr Mirosław Roguski – autor  książek i publikacji o powiecie węgrowskim, Prezes „Zamek Liw Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej", Stanisław Grądzki – autor książek, Andrzej Kruszewski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Korytnickiej, Ks. Proboszcz Wiesław Niemyjski, Ks. Tomasz Duszkiewicz, Marek Sobisz, Barbara Grzeszek – przewodnik turystyczny, Jan Mielniczek, Iwona i Wojciech Góreccy – Hotel Everest, Władysław Grochowski – Pałac Łochów, Bożena Sopińska – Zajazd na Liwskich Mostach, Jadwiga Kresa – twórca rękodzieła artystycznego, Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich, Maria Wrzeszcz – rękodzieło, Janusz Urbankowski – Kustosz Muzeum Ziemii Sadowieńskiej, Ewa Chomżyńska – Prezes Stowarzyszenia „Skarbiec” z Miedznej, Lidia Rowicka – Gimnazjum w Korytnicy Klub 4H „Aster”, Waldemar i Małgorzata Gójscy – Dwór w Gałkach, Marek Królak – rzeźbiarz, Eliza Maciopa „Eurostruś” Borzychy, Róża i Arkadiusz Toczyłowscy – właściciele Dworu w Paplinie, Mirosław Żaboklicki – Piekarnia Roguszyn, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy, Roman Kuzelyak – Muzeum Gwizdka w Gwizdałach, Hanna i Ryszard Sakowscy – fotografia, Katarzyna Zabadała – Dyrektor WOK Węgrów, Artur Lis – Dyrektor MiGOK Łochów, Małgorzata Piórkowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie, Wanda Miszczak – Dyrektor GBP w Grębkowie, Mirosław Urban – akustyk WOK, Andrzej Styrczula – Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, Artur Skóra – Dyrektor SP ZOZ w Węgrowie, Jadwiga Snopkiewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Piotr Koc – Komendant Straży Miejskiej, Zespół Ludowy „Węgrowianie”, Zespół Folklorystyczno-Ludowy „Sadzewiczowa”  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, Zespół Taneczny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, Andrzej Suchenek – Dyrektor ZSP w Łochowie, Sławomir Ryszawa – Dyrektor ZSP w Sadownem, Janusz Baum – Dyrektor ZSP w Węgrowie, Katolickie Radio Podlasie, Dariusz Kuziak i Stanisław Jastrzębski „Tygodnik Siedlecki”, Aneta Korczak „Życie Siedleckie”, Jerzy Szczęścniak – Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasianka”, Leszek Koper – redaktor naczelny „Węgrowskie Bądźmy Razem”, Mateusz Majewski – redaktor naczelny „Głosu Węgrowa i Okolic”, Patryk Buta.

Podczas trwania Kongresu pracowała komisja wnioskowa, która opracowywała wnioski i postulaty przedstawiane podczas panelu dyskusyjnego. Głos w dyskusji zabrali: Danuta Grodzka Wojdyna  właścicielka Galerii Zambrzyniec  i działaczka PTTK, Roman Postek Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, dr Jan Paweł Piotrowski, Barbara Tekieli Członek Zarządu  LOT Wielki Gościniec Litewski, Janusz Urbankowski Kustosz Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Barbara Grzeszek przewodnik turystyczny, dr Mirosław Roguski autor książek i publikacji o regionie i turystyce, Grzegorz Żmuda właściciel „Przystani Liwiec”, Barbara Kuligowska Roman właścicielka gospodarstwa groturystycznego „ Bania”. Wnioski będą materiałem do dalszej analizy. Zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu i przekazane szerszemu forum.

Na zakończenie zebrani w sali widowiskowej WOK mogli podziwiać występy zespołów ludowych: Zespółu Folklorystyczno – Ludowego z ZSP w Łochowie, Zespołu Tanecznego z ZSP w Sadownem oraz Zespołu Ludowego „Węgrowianie”. Kongres swą obecnością uświetnili wystawcy, u których można było w przerwie degustacyjnej zasmakować regionalnych produktów, podziwiać piękno rękodzieła i zapoznać się z ofertą turystyczną naszego powiatu. Stoiska przygotowali: Stowarzyszenie „Liwianka”, Hotel i Restauracja „Everest”, Bożena Sopińska „Zajazd na Liwskich Mostach”; Stanisława Góral z Żulina; Martyna Częścik z Żulina; Danuta i Irena Zawadzkie z Żulina; Małgorzata Pepłowska; Jadwiga Kresa; Stowarzyszenie „Skarbiec” z Miedznej; Eliza Maciopa i Marek Królak „Eurostruś”; Halina i Szczepan Pyrak z Miedznej; Maria Wrzeszcz; Dorota Szczygielska; Galeria Zambrzyniec, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy – Klub 4H Aster; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej – p. Jadwiga Giers; Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie.

Podsumowania Kongresu dokonała Pani Wicestarosta Halina Ulińska. Podziękowała licznie zgromadzonym uczestnikom (a sala WOK wypełniona była dosłownie po brzegi), gościom, wystawcom, twórcom ludowym, przedsiębiorcom i mediom lokalnym: „Tygodnik Siedlecki”, „Życie Siedleckie”, „Głos Węgrowa i Okolic”, „Węgrowskie Bądźmy Razem” oraz ogólnopolskim: TVP Warszawa oraz Piotrowi Szymonowi Łosiowi redaktorowi „Radia dla Ciebie”. Wicestarosta ogłosiła również konkurs na nowy produkt turystyczny Powiatu Węgrowskiego. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego do dnia 30 września 2016 r.

 

Wnioski po I Kongresie Turystycznym Powiatu Węgrowskiego

  1. Opracowanie, ogłoszenie i wydrukowanie kalendarza wydarzeń na rok 2017;

  2. Opracowanie, ogłoszenie regulaminui przeprowadzenie konkursu na nowy produkt turystyczny Powiatu Węgrowskiego;

  3. Podjęcie działań zmierzających do:

  4. Uatrakcyjnienie Liwca jako szlaku wodnego dla kajakarzy

  5. Zbadanie możliwości przywrócenia stanu naturalnego Liwca

  6. Podjęcie prac nad programem zagospodarowania doliny Liwca

 

Wystąpienie Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka (galeria: 2)
Prezentacja zagadnień zawartych w Strategi Rozwoju Powiatu Węgrowskiego przez Wicestarostę Halinę Ulińską (galeria: 3)
Wystąpienie Marszałek Senatu RP Marii Koc (galeria: 4)
Wystąpienie Prof. dr Franciszka Midury (galeria: 5)
Wystąpienie Prof. dr Franciszka Midury (galeria: 6)
Wręczanie podziękowań przez Starostę Krzysztofa Fedorczyka i Wicestarostę Halinę Ulińską (galeria: 7)
Wręczanie podziękowań dla Wójta Gminy Grębków Bogdana Dolińskiego (galeria: 8)
Wręczanie podziękowań (galeria: 9)
Wręcznie podziękowań dla Wójta Gminy Miedzna Janusza Rutkowskiego (galeria: 10)
Wręczanie podziękowań dla Gminy Łochów na ręce Pani Wiceburmistrz Małgorzaty Łotarskiej (galeria: 11)
Wręczanie podziękowań dla Pani Danuty Grodzkiej-Wojdyny (galeria: 12)
Wręczanie podziękowań dla dr Mirosława Roguskiego (galeria: 13)
Wręczanie podziękowań (galeria: 14)
Wręczanie podziękowań dla Pani Jadwigi Kresy (galeria: 15)
Wręczanie podziękowań (galeria: 16)
Wręczanie podziękowań przedstawicielowi firmy Odlewni Dzwonów "Kruszewscy" (galeria: 17)
Wręczanie podziękowań (galeria: 18)
Wręczanie podziękowań (galeria: 19)
Wręczanie podziękowań dla przedstawicieli mediów (galeria: 20)
Wręczanie podziękowań dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (galeria: 21)
Podziękowania odebrali również przedstawiciele Zespołu Ludowego "Węgrowianie" (galeria: 22)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 23)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 24)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 25)
Publiczność I Kongresu Turystycznego (galeria: 26)
Sala widowiskowa WOK (galeria: 27)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 28)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 29)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 30)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 31)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 32)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 33)
Uczestnicy Kongresu (galeria: 34)
(galeria: 35)
Degustacja przy stoisku Pani Martyny Częścik z Żulina (galeria: 36)
Dyskusje w czasie przerwy (galeria: 37)
Degustacja potraw (galeria: 38)
Degustacja potraw przy stoisku Pań Ireny i Danuty Zawadzkich z Żulina (galeria: 39)
Degustacja przy stoisku Pani Stanisławy Góral z Żulina (galeria: 40)
"Zajazd na Liwskich mostach" - stoisko degustacyjne (galeria: 41)
Degustacja potraw w czasie przerwy (galeria: 42)
Stoisko degustacji potraw Hotelu i Restauracji Everest (galeria: 43)
Stoisko Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy (galeria: 44)
Degustacja potraw przy Stoisku Stowarzyszenia "Liwianka" (galeria: 45)
Goście Kongresu podczas przerwy (galeria: 46)
Degustacja potraw (galeria: 47)
Degustacja potraw (galeria: 48)
Stoisko Pani Małgorzaty Pepłowskiej (galeria: 49)
Starosta Krzysztof Fedorczyk i Wicestarosta Halina Ulińska w trakcie zwiedzania stoisk (galeria: 50)
Stoisko Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie (galeria: 51)
Stoisko Pana Szczepana Pyraka (galeria: 52)
Stoisko Pani Marii Wrzeszcz (galeria: 53)
Stoisko Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych im. Władysława Orkana w Sadownem (galeria: 54)
Stoisko ZSP w Sadownem (galeria: 55)
Pani Danuta Grodzka-Wojdyna przy Stoisku Galerii Zambrzyniec (galeria: 56)
Dyskusje w trakcie przerwy (galeria: 57)
Członkinie Stowarzyszenia "Skarbiec" Miedzna (galeria: 58)
Degustacja w trakcie przerwy (galeria: 59)
Dyrektor GBP w Grebkowie Pani Wanda Niszcz i Pani Jadwiga Kresa (galeria: 60)
Pani Barbara Tekieli Czlonek Zarządu WGL podczas degustacji przy stoisku Stowarzyszenia "Liwianka" (galeria: 61)
Stoisko Hotelu i Restauracji Everest (galeria: 62)
Stoiska wystawienniczne na I Kongresie Turystycznym (galeria: 63)
Stoisko Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie (galeria: 64)
Stoisko Pani Doroty Szczygielskiej (galeria: 65)
Stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie (galeria: 66)
Stoisko Powiatu Węgrowskiego (galeria: 67)
Wystąpienie Pani Danuty Grodzkiej-Wojdyny (galeria: 68)
Wystąpienie Pana Romana Postka (galeria: 69)
Wystąpienie dr Jana Pawła Piotrowskiego (galeria: 70)
Wystąpienie Pani Barbary Tekieli (galeria: 71)
Wystąpienie Pani Barbary Kuligowskiej-Roman (galeria: 72)
Wystąpienie Pani Barbary Grzeszek (galeria: 73)
Występienie Pana Grzegorza Żmudy (galeria: 74)
Wystapienie dr Mirosława Roguskiego (galeria: 75)
Wystąpienie Wicestarosty Haliny Ulińskiej (galeria: 76)
Występ Zespołu Folklorystyczno-Ludowego "Sadzewiczowa" z ZSP w Łochowie (galeria: 77)
Występ Zespołu z ZSP w Sadownem (galeria: 78)
Występ Zespołu Tanecznego z ZSP w Sadownem (galeria: 79)
Występ Zespołu Ludowego "Węgrowianie" (galeria: 80)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.