Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024" - Szkoła zdrowych emocji

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024" - Szkoła zdrowych emocji

Drukuj
Mazowsze dla zdrowia psychicznego_logotyp (galeria: 1)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgrowie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego “Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” realizuje zadanie pn. “Szkoła zdrowych emocji”.

 Zadanie realizowane jest w okresie od 18 kwietnia do 31 października 2024 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 94 000 zł brutto, w tym 73 320 zł dofinansowanie Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego “Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”

Projekt ma za zadanie przyczynić się do:

 1. Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego wśród rodziców, nauczycieli oraz młodzieży
 2. Rozwijania poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi
 3. Rozwijania umiejętności osobistych oraz społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia
 4. Rozwijania umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, identyfikację i eksplorację emocji związanych z problemem oraz zwiększeniem odporności na stres

W ramach realizacji zadania zostaną podjęte działania skierowane do dzieci, młodzieży rodziców oraz nauczycieli, które będą służyć podnoszeniu świadomości na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego.

Dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych przeprowadzone zostaną prelekcje, których celem będzie zapoznanie z:

 •  symptomami, objawami depresji u dzieci i młodzieży.
 • czynnikami wywołującymi depresję (przyczyny depresji).
 • informacjami, gdzie szukać pomocy
 • jak wspierać i rozmawiać z dzieckiem w depresji

 

Dla rodziców przeznaczone są warsztaty:

1. pn. “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami  dzieci" prowadzone metodą Caroll Sutton.  Warsztaty dostarczają informacji na temat doboru właściwych nagród i kar, uczą poprawnej komunikacji z dzieckiem. Dostarczają wiedzy o tym, co wywołuje trudne zachowania dzieci.

2.  pn. “Kochaj-wychowuj-nie krzywdź” celem jest zapoznanie uczestników z zachowaniami, które mogą być formą przemocy i mieć negatywny wpływ na psychikę dziecka.  Zadaniem warsztatów jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć i emocji. Wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięcia. Dostrzeganie sytuacji problemowych i nabywanie umiejętności ich rozwiązywania.  Nabycie wiedzy o miejscach i instytucjach świadczących pomoc dziecku i rodzinie.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym  (grupa 4, 5, 6 latków) skierowane zostaną zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mające osiągnąć następujące cele: rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć w konkretnych sytuacjach,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć innych w konkretnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • ćwiczenie podejmowania określonych czynności, które pomagają regulować emocje,
 • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich emocjach,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby swoje i innych,
 • budowanie , kształtowanie poprawnych relacji społecznych i emocjonalnych z rówieśnikami
• uwrażliwianie na potrzeby swoje i innych,
 • nabywanie umiejętności wyrażania własnych myśli, poglądów i uczuć,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w relacjach,
 • kształtowanie umiejętności komplementowania i wyrażania wdzięczności w relacjach,
 • poszerzenie wiedzy o samym sobie,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii,
 • wykształcanie motywacji do komunikowania swoich potrzeb,
 • umożliwienie refleksji nad granicami i ich respektowaniem w relacjach interpersonalnych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i akceptowania różnorodności w relacjach międzyludzkich,
 • wspieranie procesu uczenia się rozpoznawania i reagowania na sygnały niewerbalne w komunikacji  oraz rozwijanie umiejętności słuchania innych.

Dla uczniów z klas I- III szkół podstawowych

Program W KRAINIE RELACJI I EMOCJI     - rozwijanie umiejętności emocjonalno - społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy I – III). Zadaniem programu jest wspieranie psychospołecznego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i u innych
 • dostarczanie dzieciom wiedzy na temat uczuć
 • poznanie metod radzenia sobie z emocjami
 • wyrażanie emocji poprzez mimikę, gesty, a także z wykorzystaniem środków plastycznych
 • tworzenie możliwości odreagowania emocji.
 • wypracowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • umiejętność zachowania się i reagowania w różnych trudnych sytuacjach społecznych
 • poznanie swoich mocnych i słabych stron
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie – zwiększenie poczucia własnej wartości
 • zgodna praca w zespole, współdziałanie z innymi
 • dostarczanie i kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań

 

Dla uczniów z klas IV- VI szkół podstawowych

Warsztaty w formie indywidualnych konsultacji i porad dla każdego uczestnika oraz grupowych zajęć, które przekazywać będą następujące treści:
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM:

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem i niepokojem;
 • poszerzanie wiedzy na temat stresu, jego objawów i skutków;
 • poznanie metod relaksacyjnych i ich przydatności w radzeniu sobie ze stresem.

REGULACJA EMOCJI

 • poszerzanie wiedzy na temat tego czym są emocje i jaki mają wpływ na nasze
  funkcjonowanie;
 • rozwijanie umiejętności właściwego rozpoznania stanu emocjonalnego u siebie
  i innych osób;
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji w sposób korzystny dla naszego organizmu

DBANIE O RELACJE

 • przedstawienie roli relacji społecznych dla zdrowia psychicznego;
 • rozwijanie umiejętności dbania o dobre i chroniące relacje;
 • wskazywanie na sposoby i kierunki otrzymania pomocy i wsparcia w sytuacjach
  trudnych.

BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 • podkreślenie ważności, jaką ma dbałość o siebie jako osobę – równowagę psychiczną i fizyczną;
 • rozwijanie umiejętności dbania o siebie i swoją kondycję psychofizyczną;
 •  poznawanie sposobów na rozwijanie odporności psychicznej.

 

Dla uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych

Odporność psychiczna - Zadaniem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom czym jest odporność psychiczna, co na nią wpływa i w jaki sposób można ją budować. Zyskanie wiedzy dotyczącej stresu. Poznanie mechanizmu, w jaki sposób działa nasz mózg w sytuacji stresu. Poznanie technik zmniejszających negatywny wpływ stresu. Budowanie samoświadomości. Rozpoznanie swoich zasób i budowanie na nich odporności psychicznej. Nauka budowania poczucia szczęścia. 

 Komunikacja interpersonalna - Celem warsztatów jest nauczenie uczniów sprawnego i skutecznego przekazywania innym swoich komunikatów, świadomego komunikowania się na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Warsztaty mają za zadanie zdobycie umiejętności konstruktywnego nawiązania kontaktu z drugą osobą i kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć.

 

Dla uczniów z klas I - IV szkół ponadpodstawowych

Odporność psychiczna - Zadaniem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom czym jest odporność psychiczna, co na nią wpływa i w jaki sposób można ją budować. Zyskanie wiedzy dotyczącej stresu. Poznanie mechanizmu, w jaki sposób działa nasz mózg w sytuacji stresu. Poznanie technik zmniejszających negatywny wpływ stresu. Budowanie samoświadomości. Rozpoznanie swoich zasób i budowanie na nich odporności psychicznej. Nauka budowania poczucia szczęścia.

  Komunikacja interpersonalna - Celem warsztatów jest nauczenie uczniów sprawnego i skutecznego przekazywania innym swoich komunikatów, świadomego komunikowania się na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Warsztaty mają za zadanie zdobycie umiejętności konstruktywnego nawiązania kontaktu z drugą osobą i kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.