Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj
adres
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
telefon
25 74 09 235 (Biuro Obsługi Interesanta)
e-mail
Małgorzata Plewka
Geodeta Powiatowy
pokoje
26 (I piętro)
telefon
25 74 09 220
e-mail

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Biuro Obsługi Interesanta

pokoje
17 (parter)
telefon
25 74 09 235
25 74 09 223
Adrianna Stokowska
Podinspektor
pokoje
17 (parter)
e-mail
telefon
25 74 09 223

Wprowadzanie zmian w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków

Agnieszka Grala
Starszy geodeta
pokoje
27 (I piętro)
e-mail
telefon
(25) 740 92 21
Katarzyna Salach
Starszy geodeta
pokoje
27 (I piętro)
telefon
25 74 09 233
e-mail
Karolina Gierłowska
Inspektor
pokoje
27 (I piętro)
telefon
25 74 09 230
e-mail
Agata Łukasiak
Geodeta
pokoje
47 (II piętro)
e-mail
telefon
25 74 09 234

Gospodarka Nieruchomościami

e-mail
Marzenna Sowa
Inspektor
pokoje
46 (II piętro)
telefon
25 74 09 236
Krystyna Rutkowska
Podinspektor
pokoje
46 (II piętro)
telefon
25 74 09 237

Prowadzenie rejestru cen nieruchomości

Teresa Księżopolska
Podinspektor
pokoje
32 (I piętro)
telefon
25 74 09 229

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e-mail
Marcin Sokulski
Kierownik
pokoje
15 (parter)
telefon
25 74 09 222
Elżbieta Kurkus
Starszy geodeta
pokoje
14 (parter)
telefon
25 74 09 226
Marzenna Florczak
Geodeta
pokoje
13 (parter)
telefon
25 74 09 224
Tadeusz Matuszyk
Geodeta
pokoje
32 (I piętro)
telefon
25 74 09 228
Jakub Powierza
Podinspektor
pokoje
27 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 28
e-mail

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Magda Piechowicz
Starszy Geodeta
pokoje
14 (parter)
telefon
25 74 09 225
e-mail

Zadania

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

W skład Wydziału wchodzi:

1. Referat Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami , który wykonuje następujące zadania:

1) bieżąca aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków,

2) wydawanie wypisów i wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,

3) prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej,

4) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

5) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,

6) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

7) uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

8) programowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków,

9) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

10) prowadzenie prac związanych ze scaleniem i wymiana gruntów,

11) tworzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu, prowadzenie ewidencji zasobów oraz gospodarowanie zasobami

nieruchomości,

12) regulowanie stanu prawnego dróg i innych nieruchomości będących w posiadaniu Skarbu Państwa lub Powiatu,

13) przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu,

14) naliczanie, aktualizacja i zawiadamianie o wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu nieruchomości,

15) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz postępowania w sprawach ograniczenia własności nieruchomości,

16) ustalanie odszkodowań: za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, za części nieruchomości pod projektowane drogi publiczne, za nieruchomości wywłaszczone lub za szkody wynikłe na skutek ograniczenia własności nieruchomości,

17) prowadzenie postępowań w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

18) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,

19) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności,

20) prowadzenie postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do

udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz wielkości udziałów we wspólnocie,

21) składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania,

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,

4) udostępnianie danych z zasobu,

5) wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,

6) kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

7) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów ilustrujących zasób,

8) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania stosownych prac,

9) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

10) zakładanie osnów szczegółowych,

11) koordynacja realizacji prac dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,

12) ochrona znaków geodezyjnych,

13) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie danych
i opracowań kartograficznych gromadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

14) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

15) wprowadzanie uzgodnionych przebiegów tras uzbrojenia na analogową mapę zasadniczą lub na mapę prowadzoną informatycznie w systemie Ewmapa,

16) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

17) obsługa kancelaryjna Zespołu.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.