Wydział Zarządzania Kryzysowego

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Drukuj
adres
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
fax
(25) 792 57 16
telefon
(25) 740 92 61
e-mail
Włodzimierz Cichocki
Naczelnik Wydziału

Zadania

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego min. należy:

 1. realizowanie polityki powiatu w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 2. organizowanie współpracy Starostwa z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie planowania i realizacji powiatowych programów planowania cywilnego i planów reagowania kryzysowego
 3. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz współudział w przygotowaniu planów reagowania kryzysowego w fazie zapobiegania i odbudowy
 4. współudział, koordynacja i aktualizacja przygotowywanych projektów uchwał, procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 5. monitorowanie, alarmowanie, prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
 6. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie działań reagowania kryzysowego zgodnie z decyzją Starosty
 7. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
 8. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej związanej z ewakuacją ludności spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami i udzielaniem pomocy poszkodowanym
 9. zapewnianie obsługi biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 10. organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren
 11. przygotowanie zasad i zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie zarządzania kryzysowego
 12. organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w ramach samoobrony
 13. organizowanie pomocy wójtom gmin w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu w zakresie wsparcia logistycznego, materiałowo-sprzętowego i kadrowego
 14. współudział w realizacji zadań publicznych o charakterze ponad gminnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganiu nadzwyczajnych zagrożeń życia ludzi i środowiska
 15. opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań obronnych
 16. opracowanie planów i programów szkolenia obronnego a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
 17. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
 18. opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej
 19. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę
 20. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny
 21. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach wynikających z odrębnych planów i programów w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zagrożenia kryzysowego

Wydział ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Straży Pożarnej, gdzie znajduje się Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgrowie przy ul. Strażackiej 4, oraz Komendą Powiatową Policji, Szpitalem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.