Uzyskiwanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Powiat Węgrowski

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Uzyskiwanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Powiat Węgrowski

Drukuj

I. Nazwa: Starostwo Powiatowe; ul. Przemysłowa 5; 07-100 Węgrów.

II. Podstawa prawna: art. 82 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. – t.j. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

III. Wymagane dokumenty: zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. statut szkoły lub placówki,
5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

VI. Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie; ul. J. Piłsudskiego 23; 07-100 Węgrów, telefon / faks 0257923408 (I piętro, pokój 11 i 13).

VII. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

VIII.Dodatkowe informacje: w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.