Nadawanie szkołom i placówkom niepublicznym statusu szkół i placówek publicznych

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Nadawanie szkołom i placówkom niepublicznym statusu szkół i placówek publicznych

Drukuj

I. Nazwa: Starostwo Powiatowe; ul. Przemysłowa 5; 07-100 Węgrów.

II. Podstawa prawna: art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. – t.j. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

III. Wymagane dokumenty:
1. wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną,
2. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez szkołę niepubliczną warunków o:
a) realizacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego – również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
b) realizacji zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
c) stosowaniu zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
d) prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.
1 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku liceum profilowanego - kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o systemie oświaty,
f) zatrudnianiu nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

IV. Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

V. Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie; ul. J. Piłsudskiego 23; 07-100 Węgrów, telefon / faks 0257923408 (I piętro, pokój 11 i 13).

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.