powiatwegrowski.pl - Strona główna

XXVII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Drukuj
Prezydium Rady Powiatu. Od lewej: Wiceprzewodnicząca Lidia Siuchta, Przewodniczący Zygmunt Orłowski i Wiceprzewodniczący Paweł Marchela. (galeria: 1)

W dniu 26 kwietnia b.r. odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. Podjęto uchwały w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2017-2036;  zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; uchwalenia Statutu Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach; skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Starostę Węgrowskiego; zmian w "Programie współpracy Powiatu Węgrowskiego z oragnizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 roku, przyjętego uchwałą nr XIX/176/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2016 r."; zmiany w Uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych; o zmianie Uchwały w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2016 i przeznaczenia zysku netto; wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Miastem Węgrów projektu pn. "Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztoego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności".  Przyjęto także sprawozdanie z działalności PCPR w Węgrowie w 2016 r. oraz zapoznano się z programemm działań i zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej na 2017 rok. PCPR przedstawiło także sprawozdania z realizacji zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2016 roku i sprawozdanie za rok 2016 z realizacji powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zarząd Powiatu Węgrowskiego. Od lewej: Członkowie Zarządu Andrzej Kruszewski i Paweł Stelmach, Starosta Krzysztof Fedorczyk, Wicestarosta Halina Ulińska i Członek Zarządu Włodzimierz Miszczak. (galeria: 2)
Radni Rady Powiatu Węgrowskiego kadencja 2014-2018 (galeria: 3)
(galeria: 4)
(galeria: 5)
(galeria: 6)
(galeria: 7)
(galeria: 8)
(galeria: 9)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.