Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Drukuj
Pracownicy PCPR w Węgrowie z Wicestarostą Haliną Ulińską i Przewodniczącym Rady Powiatu Zygmuntem Orłowskim (galeria: 1)

Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują podziękowania za skuteczne realizowanie celów lokalnej polityki społecznej oraz organizowanie wsparcia osobom i rodzinom, gdy wszystko inne zawodzi. Dzień ten jest okazją do złożenia życzeń oraz wręczenia nagród i wyróżnień.

Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Węgrowskim został zorganizowany 18 listopada 2016 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i zgromadził ponad 200 osób, nie tylko pracowników służb socjalnych z terenu powiatu węgrowskiego, ale również gości. W uroczystościach wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Krzysztof Fedorczyk, Wicestarosta Halina Ulińska, Przewodniczacy Rady Powiatu Węgrowskiego Zygmunt Orłowski, Dziekan Węgrowski - Ks. Prałat Leszek Gradziński, Proboszcz Parafii p.w. Św. Ojca Pio w Węgrowie ks. Wiesław Niemyjski, Komendant PPSP Jarosław Soszyński, Dyrektor PUP Anna Wieczorek, Dyrektor PP-P Izabela Ratyńska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Bożena Kosiorek, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Jerzy Bolesta, Prezes Zarządu OSP w Węgrowie Marek Sewerynik, Prezes LGD „Bądźmy Razem” Ryszard Gajewski, Prezes Fundacji „By The Way” Monika Wrzosek. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu. Miasto Węgrów reprezentowane było przez Zastępcę Burmistrza Leszka Redosza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa Jacka Antońskiego; Miasto i Gminę Łochów reprezentowała Zastępca Burmistrza Małgorzata Łotarska, Gminę Liw reprezentowali Wójt Bogusław Szymański i Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaszczur; Gminę Sadowne Wójt Waldemar Cyran; Gminę Wierzbno Wójt Hanna Kelleher; Gminę Stoczek Wójt Mieczysław Wójcik i Zastępca Wójta Sylwia Tryc; Gminę Grębków reprezentowała Sekretarz Ewa Trojanowska, a Gminę Miedzna Skarbnik Jolanta Ołtusek.

Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie z kierownikiem Dariuszem Koterbą; M-GOPS w Łochowie z kierownikiem Jadwigą Mielcarz; GOPS w Stoczku z kierownikiem Jolanta Olędzką; GOPS w Korytnicy z kierownikiem Ewą Jaczewską; GOPS w Sadownem z Jadwigą Gutowską; GOPS w Grębkowie z Małgorzatą Krasnodębską; GOPS Liw z przedstawicielem kierownika Dorotą Krzymowską; GOPS w Wierzbnie z Witoldem Piórek; GOPS w Miedznie z kierownikiem Anetą Błońską.

W spotkaniu wzięli również udział Zenon Bala Kierownik SDPS w Starych Lipkach wraz z pracownikami, Ewa Radzimirska Kierownik SDPS „Pogodnej Starości” w Ostrówku wraz z pracownikami oraz pracownicy jednostek powiatowych: Agata Kuczyńska Dyrektor Domu Dziecka Julin w Kaliskach wraz z pracownikami i Longina Myszkowska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie wraz z pracownikami, a także pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku.

Dyrektor PCPR Jadwiga Snopkiewicz w swoim wystąpieniu o randze zawodu pracownika socjalnego powiedziała: „Zawód pracownika socjalnego stawia wykonującym go osobom wysokie wymagania. Od pracownika socjalnego wymaga się określonych cech osobowości oraz odpowiedniej postawy etycznej, bowiem oczekiwania społeczne wobec pracowników socjalnych są bardzo duże. Zdolność rozumienia drugiego człowieka, głęboka życzliwość i wrażliwość, budzenie zaufania, tolerancyjność, umiejętność poszanowania godności każdego człowieka oraz solidaryzowanie się z ludźmi potrzebującymi i cierpiącymi - oto cechy i umiejętności dobrego pracownika socjalnego”.

Muzycznym prezentem dla Pracowników Służb Społecznych oraz Gości był występ Zespołu Muzycznego ŚDS w Miedznie z krótkim programem artystycznym. W części oficjalnej głos zabrali Goście, składając zebranym życzenia z okazji święta wraz z podziękowaniami za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Zorganizowany już po raz jedenasty Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego był znakomitą okazją do integracji środowiska, jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego, a nade wszystko ma służyć koordynacji działań służb socjalnych, instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie powiatu węgrowskiego. 

Wystąpienie Dyrektor PCPR w Węgrowie Jadwigi Snopkiewicz (galeria: 2)
Wystąpienie Wicestarosty Haliny Ulińskiej (galeria: 3)
Wystąpienie Ks. Prałata Leszka Gardzińskiego (galeria: 4)
(galeria: 5)
(galeria: 6)
(galeria: 7)
Wystąpienie Wicemarszałek Ewy Orzełowskiej (galeria: 8)
Wystąpienie Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka (galeria: 9)
Od lewej: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska i Starosta Krzysztof Fedorczyk (galeria: 10)
Wystąpienie Wójta Gminy Stoczek Miczysława Wójcika (galeria: 11)
(galeria: 12)
Wystapienie Wójt Gminy Wierzbno Hanny Kelleher (galeria: 13)
(galeria: 14)
(galeria: 15)
(galeria: 16)
(galeria: 17)
(galeria: 18)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.