Kwalifikacja wojskowa

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Kwalifikacja wojskowa

Drukuj
(galeria: 1)

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu węgrowskiego rozpoczęła się 25 lutego i trwać będzie do 14 marca br.. W tym terminie Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadzi kwalifikację ok. 370 osób w tym:

 1. rocznika podstawowego tj. osób urodzonych w 2000 r.;

 2. roczników starszych tj. osób urodzonych w latach 1995-1999 które: nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osób urodzonych w latach 1997-1998 które:

  - zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej ;

  - zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej- wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

       d)  kobiet urodzonych w latach 1995-2000 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

      e) osób, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.                          Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenia o zaliczeniu osób kwalifikowanych do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  - kategoria A- zdolny do czynnej służby wojskowej,

  -  kategoria B- czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,

  - kategoria D- niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

  - kategoria E- trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

   Dla poszczególnych miast i gmin naszego powiatu, opracowano szczegółowy harmonogram określający ilość osób, które powinny stawić się przed Komisją w określonym dniu. Liczba ta waha się w graniach od 30 do 35 osób dziennie.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej dokonywane jest za pomocą imiennych wezwań, które urzędy miast i gmin wysyłają na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Ponadto kwalifikację wojskową ogłasza się przez obwieszczenia, które nie później niż na 14 dni przed jej rozpoczęciem, są  rozplakatowywane w miejscach najbardziej widocznych i uczęszczanych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia  od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż termin i miejsce stawiennictwa określone są również w obwieszczeniu.

W czasie trwania kwalifikacji zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są „wojskowe dokumenty osobiste”- książeczki wojskowe. W tym celu zatrudniono pisarki  /pisarzy/ i świetlicowego, którego zadaniem jest czuwanie nad ładem i porządkiem w miejscu prowadzenia kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć świetlicowych. Podkreślenia wymaga fakt, że stawienie się do kwalifikacji i uznanie za zdolnego (zdolną) do służby wojskowej, nie jest jednoznaczne z obowiązkiem stawienia się w jednostce wojskowej. Jak wszyscy wiemy, służba wojskowa w Polsce jest służbą zawodową, dlatego po otrzymaniu książeczki wojskowej, osoby kwalifikowane przenoszone są do rezerwy. W trakcie kwalifikacji prowadzony jest proces ustalania zdolności (przydatności) osoby kwalifikowanej dla potrzeb obronnych państwa. Kwalifikacja wojskowa odbywa się przy współudziale przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim oraz miast i gmin z terenu powiatu węgrowskiego.

 

Naczelnik WZK

W. Cichocki

 

(galeria: 2)
(galeria: 3)
(galeria: 4)
(galeria: 5)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.