VI Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

powiatwegrowski.pl - Strona główna

VI Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Drukuj
(galeria: 1)

Dnia 8 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej im. I. Paderewskiego w Starostwie    Powiatowym w Węgrowie odbyła się VI sesja Rady Powiatu Węgrowskiego.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2015-2034;

2) zmian w budżecie powiatu na 2015 rok;

3) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;

4) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgrowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadginazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie;

5) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sadownem i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Sadownem;

6) utworzenia Technikum w Łochowie;

7) utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jaworku wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pod maszt antenowy usytuowany na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;

9) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów na zadanie
 pn.: „Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie”;

10) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie”;

11) przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą wojewódzką Państwowej straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej”;

12) przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Warszawie w celu dofinansowania zadania  pn. ”Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;

13) przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania pn.” Zakup ubrań specjalnych typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;

14) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Węgrowskiego do partnerstwa dotyczącego współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Planu Inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem strategicznej Interwencji (OSI) problemowej w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa
i modernizacja powiązania z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego;

15) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej;

16) zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;

17) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2015;

18) przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.

Następnie dokonano oceny zasobów pomocy społecznej i działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w roku 2014 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe SPZOZ za rok 2014. Zapoznano się także ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie za rok 2014 oraz przedstawionym przez Dyrektora PCPR wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

 

 

 

(galeria: 2)
(galeria: 3)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.