Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc materialną

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc materialną

Drukuj
Starostwo Powiatowe w Węgrowie (galeria: 1)

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce Zarząd Powiatu Węgrowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów uczelni medycznych kształcących się na kierunku lekarskim.

Wysokość pomocy wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 0/00 gr.) miesięcznie.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

- jest studentem III, IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,

- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

- nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy w studiach.

Pomoc przyznaje się na wniosek kandydata. Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl lub w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.

Pomoc przyznawana jest w zamian za zobowiązanie kandydata do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na czas nie krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielona pomoc materialna.

Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, do dnia 12. września 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego (pokój nr 41) lub pod numerem telefonu 25 792 28 43. Regulamin przyznawania pomocy materialnej, określony w uchwale Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu węgrowskiego: www.powiatwegrowski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Zarządu/Kadencja 2010 – 2014.

Starosta Węgrowski

/-/Krzysztof Fedorczyk

Węgrów, dnia 2. września 2013 r.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.