Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie

Drukuj
(galeria: 1)

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.

W związku z powyższym Starosta Węgrowski mając w swojej właściwości zabytki znajdujące się na terenie powiatu węgrowskiego i wpisane do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnosi do właścicieli zabytków o stosowanie procedury nadawania znaku/tabliczki „Zabytek chroniony prawem”. Zgoda na umieszczenie znaku wydawana będzie wyłącznie na wniosek zainteresowanego - posiadającego tytuł prawny do zabytku oraz po uzyskaniu  zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Procedura nadawania znaku:

 

I. Zainteresowany (właściciel zabytku) składa:

- wniosek do Starosty Węgrowskiego,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem.

- odpis decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków (za zgodność z oryginałem).

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania zabytkiem nieruchomym (oryginał lub za zgodność z  oryginałem).

 

W przypadku współwłasności wniosek może wypełnić jeden  ze współwłaścicieli lecz w imieniu i za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli. W sytuacji, gdy wniosek będzie składał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną urzędowo dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

II. Starosta Węgrowski uzgadnia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sprawę przyznania znaku.

Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosta Węgrowski informuje wnioskodawcę listownie w postaci decyzji administracyjnej o umieszczeniu znaku informującego.

 

 

III. Wnioskodawca zobowiązany jest do zakupu i zamontowania ww. znaku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 30 poz. 259) oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej i przesłania jej do Starosty Węgrowskiego.

 

IV. Ewidencję wydanych znaków prowadzi Starosta Węgrowski.

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:

- wniosek do Starosty Węgrowskiego,

- wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem.

 

Info: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.