powiatwegrowski.pl - Strona główna

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie

Drukuj
(galeria: 1)

Powiat Węgrowski w ramach konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pozyskał grant na realizację działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW).” Przedsięwzięcie jest zrealizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie przez okres 20 miesięcy, od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Działania dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wysokość uzyskanego grantu wynosi 996 094,46 zł.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów, słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Działania SCWEW ukierunkowane są na udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem na każdym etapie kształcenia oferty edukacyjnej uwzględniającej ich  indywidualne potrzeby i możliwości.

Główne obszary działania SCWEW to: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność związana z wyposażeniem uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu w specjalistyczny sprzęt i materiały edukacyjne, działalność informacyjno-promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, współpraca z partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynowania i spójności działań.

Najważniejsze zadania: konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów, wspieranie tychże nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu, prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW, działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników szkół i przedszkoli, organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Węgrowie swoim wsparciem obejmuje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników oraz pośrednio uczniów i rodziców  z 10 placówek ogólnodostępnych, w tym:

1. Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

2. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

4. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

6. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

7. Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego

w Węgrowie

8. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

9. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

10. Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku

 

Lider SCWEW Hanna Kasperowicz dyrektor SOSW w Węgrowie

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07 -100 Węgrów, tel. 25 792 01 61, adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.