Komunikat Starosty Węgrowskiego dotyczący obowiązku złożenia OŚWIADCZENIA przez Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Powiatu Węgrowskiego

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Komunikat Starosty Węgrowskiego dotyczący obowiązku złożenia OŚWIADCZENIA przez Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Powiatu Węgrowskiego

Drukuj

Komunikat Starosty Węgrowskiego

dotyczący obowiązku złożenia OŚWIADCZENIA przez Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Powiatu Węgrowskiego

 

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami zobowiązanymi są również stowarzyszenia oraz fundacje.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) i 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25 a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Węgrowski pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnienia w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację obowiązkowo w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia każdego roku.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W załączeniu Oświadczenie (plik format.pdf).

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.