powiatwegrowski.pl - Strona główna

„Zjawisko przemocy – profilaktyka i przeciwdziałanie" - konferencja

Drukuj
(galeria: 1)

„Zjawisko przemocy – profilaktyka i przeciwdziałanie” – pod takim hasłem Starostwo Powiatowe w Węgrowie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Komendą Powiatową Policji w Węgrowie w dniu 24 listopada 2016 r. zorganizowało kolejną z cyklu konferencję (poprzednie dotyczyły przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży: od narkotyków i dopalaczy  (28.04.2015r.), od alkoholu i nikotyny  (3.12.2015r.), od cyberprzestrzeni ( 19.05.2016r.). Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu powiatu węgrowskiego, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji, OIK, PCPR, PP-P, SPZOZ oraz władz samorządowych.

Uczestników konferencji powitała Wicestarosta Halina Ulińska, która w swoim wystąpieniu odniosła się do art. 2 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która tak określa definicję przemocy „przemoc w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne osób dotkniętych przemocą”.

Blok tematyczny rozpoczęła swym wystąpieniem Izabela Ratyńska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Węgrowie, która omówiła ankiety dotyczące sytuacji dzieci i młodzieży z terenu powiatu węgrowskiego w aspekcie nadużywania alkoholu i nikotyny. Marek Mudant, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił rolę Ośrodka w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kolejnym prelegentem była Justyna Rutkowska, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, która poruszyła temat psychologicznych następstw przemocy. Działania Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie przybliżyła zebranym sierż. szt. Anna Maliszewska.

Podczas trwania konferencji pracowała powołana komisja wnioskowa w składzie: Agata Kuć Konsultant prawny Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Beata Rybińska pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie i Longina Myszkowska Kierownik Domu Samopomocy w Miedznie, która przedstawiła na zakończenie następujące wnioski przyjęte przez zebranych:

  1. Realizowanie procedury Niebieskiej Karty przez wszystkie powołane instytucje w sposób konsekwentny, dostosowywanie składu osobowego zespołów interdyscyplinarnych do przypadków indywidualnych;

  2. Obejmowanie dzieci i młodzieży dotkniętej zjawiskiem przemocy w rodzinie szczególnym wsparciem przez właściwe instytucje;

  3. Wdrażanie działań edukacyjno – terapeutycznych względem sprawców przemocy;

  4. Realizacja działań wspierających ofiary przemocy przez służbę zdrowia;

  5. Monitoring zachowań podopiecznych i właściwe reagowanie na nie przez instytucje oświatowe oraz służbę zdrowia;

  6. Wprowadzanie różnych form edukacji pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia w aspekcie postępowania i oddziaływania w sytuacjach zaistnienia przemocy w rodzinie;

  7. Zintensyfikowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  8. Wprowadzanie programów i akcji mających na celu informowanie społeczeństwa o problemie przemocy w rodzinie;

  9. Reagowanie na sytuacje przemocowe zauważane w ramach pełnionych obowiązków, w tym w szczególności udokumentowane oraz zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji właściwym organom (prokuratura, policja, sąd).

Wicestarosta Halina Ulińska podziękowała prelegentom za wystąpienia, a do zgromadzonych na sali dyrektorów i psychologów szkolnych skierowała prośbę o dzielenie się zdobytą wiedzą ze współpracownikami i rodzicami. „Czujność i właściwe reagowanie – o to chciałabym wszystkich państwa prosić” – mówiła Wicestarosta. Uczestnicy konferencji otrzymali przygotowaną broszurę pt. „Dziecko – ofiara, świadek przemocy. Wskazówki dla nauczycieli” a także mogli zapoznać się z literaturą, której wykaz przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie.

 

Wicestarosta Halina Ulińska otworzyła konferencję (galeria: 2)
Wystąpienie dyrektora PP-P Izabeli Ratyńskiej (galeria: 3)
Prelekcja specjalisty Ośrodka Interwencji Kryzysowej Marka Mudanta (galeria: 4)
Prelekcja psychologa PP-P Justyny Rutkowskiej (galeria: 5)
Wystąpienie sierż. szt. Anny Maliszewskiej (galeria: 6)
(galeria: 7)
(galeria: 8)
(galeria: 9)
(galeria: 10)
(galeria: 11)
(galeria: 12)
(galeria: 13)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.