Absolutorium dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Drukuj
XXV sesja Rady Powiatu Węgrowskiego.. (galeria: 1)

Stosunkiem głosów 15 „ za” i 1 „ przeciw”, Rada Powiatu Węgrowskiego udzieliła Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 r.

12 czerwca br.- w wyjątkowo pięknych okolicznościach, bo w siedzibie Domu Dziecka „ Julin” - odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. Jej głównym punktem było niewątpliwie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r., zapoznanie się z opinią RIO w Warszawie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2012 r. i ostatecznie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego. Stosunkiem głosów 15 do 1 Zarząd otrzymał absolutorium.

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2013 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032;

3) ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;

4) pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce;

5) ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

6) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy z Gminą Łochów w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach w ramach projektu „Gmina Przyjazna Środowisku Naturalnemu OZE”;

7) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania porozumienia ze Skarbem Państwa Nadleśnictwem Łochów w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Przebudowy drogi powiatowej nr 4209 W Łosiewice-Ogrodniki ”;

8) w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogrodzenia od ul. Folwarcznej i między ul. Folwarczną i ul. Szkolną na terenie miasta Łochów” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;

9) w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu przy hali sportowej przy ul. Wyspiańskiego w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;

10) zmian w Uchwale nr XXIII/224/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

11) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bohaterów Warszawy nr 6 w Węgrowie, stanowiącego własność Powiatu Węgrowskiego;

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23;

13) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminie Łochów części nieruchomości stanowiącej budynek garażowy zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 4/1 w miejscowości Kaliska, Gm. Łochów stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego;

14) określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2013 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15) zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie projektu pn. „Stworzenie wypromowanie i rozwój ośrodka prowadzącego kompleksową diagnostykę i terapię chorób kobiecych, w szczególności niepłodności i diagnostykę wewnątrzmaciczną płodu – poprzez doposażenie Oddziału Ginekologicznego i Bloku Operacyjnego SPZOZ Węgrów”, współfinansowanego w latach 2014-2016 ze środków Programu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL07-„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych „;

16) likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie.

Warto nadmienić, iż wybór miejsca posiedzenia XXV sesji nie był przypadkowy. Pałacyk w Kaliskach jest bowiem wyjątkowo urokliwy, a przede wszystkim ma za sobą bogatą historię. Obecna siedziba Domu Dziecka „ Julin”, na początku lat XX należała do Heleny i Ignacego Paderewskich, gdzie znajdowała się Szkoła Hodowli Drobiu i Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Domu Dziecka oraz dokładnego zapoznania się z jego historią: http://www.domdziecka-julin.pl

 

Rozpoczęcie XXV sesji Rady Powiatu (galeria: 2)
Gratulacje dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego (galeria: 3)
Gratulacje dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego.. (galeria: 4)
Siedziba Domu Dziecka Julin w Kaliskach (galeria: 5)
XXV sesja Rady Powiatu Węgrowskiego (galeria: 6)
XXV sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. (galeria: 7)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.